New Course

The program will be held in BHS language.
IUS Life, Centar za cjeloživotno učenje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu i

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

uz podršku

MICOM BH d.o.o.

za Vas organizuje
intenzivnu školu optike - osposobljavanje za rad na fiber-optičkim instalacijama

Škola u trajanju od šest dana, preko 24 časa predavanja i obuke sa teoretskim i praktičnim dijelom, omogućava polaznicima praktično razumijevanje i vještine za kvalitetan dizajn, instalacije i održavanje fiber-optičkih mreža. Škola polaznicima obezbjeđuje znanje primjenjivo u aplikacijama za telekom, širokopojasne i veće i manje lokalne mreže i FTTH.

Škola je namijenjena polaznicima koji žele naučiti kako da spajaju optičke kablove, postavljaju konektore, testiraju i rješavaju probleme na fiber optičkim mrežama, a radi povećanja efikasnosti, pouzdanosti i smanjenja troškova zastoja u mrežnom saobraćaju.

Polaznicima nisu neophodna predznanja o fiber optičkim mrežama, škola je namijenjena svim zainteresovanim koji svoju karijeru žele započeti ili nastaviti u poslu sa fiber optičkim mrežama, te je mogu pohađati polaznici svih trenutnih profila i zanimanja.

Program rada škole je sljedeći:
Prvi dan:
12:00 – Optičke mreže i elementi
13.00 – Priprema kabla za priključenje (skidanje izolacije, montaža konektora, pregled konektora) – I dio
14.00 – Pauza
14.15 – Priprema kabla za priključenje (skidanje izolacije, montaža konektora, pregled konektora) – II dio
16.00 – Zaključak prvog dana

Drugi dan:
12:00 – Fiber optičke instalacije – Upuhivanje, uvlačenje, zatezanje i vješanje optičkih kablova
14:00 – Pauza
14.15 – Spojnice, razdjelnici i prespojni kablovi
16.00 – Zaključak drugog dana

Treći dan:
12:00 – Spajanje optičkih kablova, uređaji za spajanje – I dio
14:00 – Pauza
14.15 – Spajanje optičkih kablova, uređaji za spajanje - II dio
16.00 – Zaključak trećeg dana

Četvrti dan:
12:00 – Osnovna mjerenja na fiber optičkim instalacijama (VFL, PM, LS) – I dio
14:00 – Pauza
14:15 – Osnovna mjerenja na fiber optičkim instalacijama (VFL, PM, LS) – II dio
16:00 – Zaključak četvrtog dana

Peti dan:
12:00 – Zahtjevna mjerenja na fiber optičkim instalacijama (OTDR) – I dio
14:00 – Pauza
14:15 – Zahtjevna mjerenja na fiber optičkim instalacijama (OTDR) – II dio
16:00 – Zaključak petog dana

Šesti dan:
12:00 – Uspostavljanje optičke veze, otkrivanje grešaka, testiranje i pohranjivanje podataka
14:00 – Kratak rezime i ponavljanje prije testa
15:00 – Test
16:15 – Zaključak šestog dana, dodjela certifikata polaznicima

Škola će se organizirati u kampusu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), Hrasnička cesta 15, Ilidža, a termini održavanja su utorkom od 13:00 do 17:00, a trajanje je ukupno šest utoraka.

Prvi termin i početak rada škole je predviđen za 6. novembar 2018.

Školarina iznosi 650,00 KM + PDV po polazniku, a uključuje predavanja, literaturu i radne materijale.

Za učenike, studente i fizička lica koja sama plaćaju školarinu popust iznosi 15%.

Iznos školarine (ukupno 760,50 KM sa uračunatim PDV-om) je potrebno uplatiti na transakcijski račun kod Raiffeisen bank d.d., broj računa 1610000086180049 sa naznakom ZA ŠKOLU OPTIKE.

Svaki polaznik će na početku škole dobiti potrebnu literaturu, a na kraju certifikat o pohađanju. Broj polaznika je ograničen. Program je okviran i može se prilagoditi potrebama polaznika, te se po potrebi može skratiti ili produžiti.

Predavači su profesori sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka (FENS) Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), te predstavnici kompanija MICOM BH d.o.o.

Ukoliko se Vi ili neko od Vaših kolega želite prijaviti, molimo Vas da se prijavite putem telefonskog kontakt broja, faksa ili putem e-maila s ispunjenom prijavnicom (u prilogu) ili online: https://life.ius.edu.ba/bs/content/ius-life-prijavi-se-online.

Za sve dodatne informacije možete nas pozvati na naš kontakt broj, ili nam svoje upite poslati na e-mail iuslife@ius.edu.ba.

Nakon završetka škole, u roku od nekoliko dana, na adrese polaznika će biti dostavljeni računi za uplaćenu školarinu.

Dobrodošli.

Süre
24 časa / 6 dana
Dersler
utorkom 13.00 - 17.00
Seviyeler
svi
Tarih
06. novembar, 2018.
Son Kayıt
06. novembar, 2018.
Egitim ücreti
761,00 KM
randomness