New Course

IUS LIFE centar za cjeloživotno učenje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) organizuje dvodnevni seminar;
Upravljanje održivim poslovanjem & Organizaciona dijagnostika
Datum: 03/10/2019 i 04/10/2019
Vrijeme: 09:00-17:00
Cijena: 360 KM (+PDV)
U cijenu uračunati osvježenje i ručak
Predavači: Mesud Ramić, PhD kandidat
Dr. Sead Bašić
Seminar je namijenjen:
• Vlasnicima malih i srednjih preduzeća
• Vlasnicima Start Up kompanija
• Rukovodiocima svih nivoa
• NVO
• Studentima
Registracija u toku!

Duration
2 days
Classes
09:00 -17:00
Levels
Basic
Date
03-04 October 2019
Last Registration
27 September
Price
360.00 BAM