New Course

SAP ERP
IUS LIFE CENTAR ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), organizuje SAP ERP kurs u trajanju od 16 časova!
Početak nastave 14/09/2020
ponedeljkom i cetvrtkom od 18:00 do 20:00 sati
14.09.; 17.09.
21.09.; 24.09.
28.09.; 01.10.
05.10.; 08.10.
Kotizacija: 200 KM
SAP Enterprise Resource Planing kurs omogućava polaznicima mogućnost spoznaje, učenja i unapređenje ključnog poslovnog znanja kroz nekoliko područja studija, sa fokusom na najpopularnije module SAP softvera.
Target grupa su poslovni ljudi, studenti i svi oni koji žele naučiti nešto novo o poslovnom modelu koji pruža SAP.
SAP ERP kurs će Vam pomoći da se pripremiti se za tržište rada te biti konkurentniji na istom. Pozivamo mlade ljude na početku karijere koji nisu imali priliku da se susreću sa SAP softverom, niti mogućnost sticanja ovakvih znanja i vještina na radnom mjestu, da nam se pridruže.
Registracija u toku!
https://life.ius.edu.ba/…/…/ius-life-online-application-form

NAPOMENE!!!
❗ OBAVEZNO poštivanje mjera zaštite izdatih od strane nadležnih institucija!
❗ OBAVEZNO nošenje zastitinih maski i rukavica!
❗ OBAVEZNO poštivanje socijalne distance od najmanje 1,50 metar između osoba!
❗ OBAVEZNO provođenje dezinfekcije radnog prostora!
Naredba Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kanton Sarajevo
https://mon.ks.gov.ba/sites/mon.ks.gov.ba/files/naredba_pocetak_rada_za_...

Duration
8 days
Classes
18:00 -20:00
Levels
Basic
Date
14.09.2020
Last Registration
12.09.2020
Price
200,00 KM