New Course

Prilagođeni program za optimalnu obuku za samostalno rukovanje troosovinskim CNC mašinama.
Priprema crteža za CNC, osposobljavanje za samostalni rad, rad sa softverom (Opticut, Mach3).
Praktični rad. Certifikati po uspješno završenom programu.
Instruktor: Adnan Škulj, ekspert u praksi sa međunarodnim iskustvom.
Više informacija i iskustva predhodnih polaznika:
https://life.ius.edu.ba/bs/blog/zavrsen-11-kurs-za-upravljanje-cnc-masin...

Prijavite se telefonom 033 957 188
emailom; iuslife@ius.edu.ba
ili popunite Online aplikaciju desno.

Duration
7 sedmica / 40 časova
Classes
uto i čet 17.00-20.00
Levels
svi
Date
31. oktobar, 2017.
Last Registration
31. oktobar, 2017.
Price
350.00 BAM
randomness