New Course

IUS Life, centar za cjeloživotno učenje vam nudi kurseve engleskog jezika za sve nivoe i namjene. Nudimo kurseve općeg i profesionalnog engleskog jezika za upotrebu u medicinskoj struci, pravu i biznisu. Rad u malim grupama odraslih osoba. Mogućnosti prilagodljivih programa i individualnog rada.
Certifikati po uspješno završenom programu.

Duration
50 hours / 12 weeks
Classes
weekdays afternoon
Levels
all
Date
September 2017
Last Registration
September 2017
Price
250.00 BAM
randomness