New Course

Prilagođeni program za optimalnu obuku za samostalno rukovanje troosovinskim CNC mašinama.
Priprema crteža za CNC, osposobljavanje za samostalni rad, rad sa softverom (Opticut, Mach3).
Praktični rad. Certifikati po uspješno završenom programu.
Instruktor: Adnan Škulj, ekspert u praksi sa međunarodnim iskustvom.

Prijavite se telefonom 033 957 188
emailom; iuslife@ius.edu.ba
ili popunite Online aplikaciju desno.

Duration
40 hours / 2x3 hours a week
Classes
Tues & Thurs 17.00-19.00
Levels
all
Date
December 12, 2017
Last Registration
December 12, 2017
Price
350.00 BAM
randomness