New Course

Prilagođeni program za optimalnu obuku za samostalno rukovanje troosovinskim CNC mašinama.
Priprema crteža za CNC, osposobljavanje za samostalni rad, rad sa softverom (Opticut, Mach3).
Praktični rad. Certifikati po uspješno završenom programu.

Više informacija i iskustva predhodnih polaznika:
https://life.ius.edu.ba/bs/article/odrzana-ceremonija-dodjele-certifikat...
https://life.ius.edu.ba/en/article/cnc-operater-course-experience#

Duration
7 weeks / 40 hours
Classes
17.00-20.00 Tue & Thur
Levels
All
Date
29. june, 2017.
Last Registration
29. june, 2017.
Price
350.00 BAM
randomness