New Course

İletişim ve Kayıt İçin: IUS Counseling Center
Kontenjen 40 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim süresince ele alınacak başlıklar:
* Başvuru sürecinde ve görüşme öncesinde önemli hususlar
* İlk görüşmenin amaçları
* Lognitif (Bilişsel) Terapi nedir?
* Önemli kavramları & temel varsayımları ile kognitif (bilişsel) terapi
* Gizlilik aktarımı, Etik & Risk İkilemler
* İlk görüşmenin yapılandırılması (örnek sorular ile)
* Ruhsal durum muayenesi
* Görüşme sonrası yapılması gerekenler ve ilk görüşmenin psikoterapi sürecine etkisi
* Öğrenilen bilgilerin Kognitif terapiye uyarlanmasında dikkat edilecek noktalar

Eğitimci
Merve Bicil, Uzman Klinik Psikolog
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
İstanbul Kültür Üniversitesi

Duration
2 days
Classes
Tuesday - Wednesday
Levels
Basic
Date
07-08 April 2020
Last Registration
10 January 2020
Price
100.00 BAM