Seminari / Radionice

Osnovna pretpostavka seminara i radionica koje organizuje IUS Life - Centar za cjeloživotno učenje je da promovira samostalni razvoj i da podigne samosvijest polaznika. Jezgrovitost seminara i radionica koje organiziramo su zamišljeni da odgovaraju svima onima koji su podloženi ubrzanom radnom ili obrazovnom tempu, pa ne se ne mogu uklopiti u dugotrajnije programe. Neke od tema naših seminara i radionica su:

 • Tehnika izgradnje samopouzdanja
 • Govorničke vještine
 • Pisanje biografije
 • Vještine traženja posla
 • Komunikacijske vještine za učenike osnovnih i srednjih škola
 • Zloupotreba droga
 • Internet i društvene mreže
 • Pravila društvenog ponašanja
 • Uobičajene poteškoće u odgoju djece
 • Normalan razvoj djece
 • Poteškoće u učenju
 • Poremećaji u ponašanju
 • Djeca sa emocionalnim problemima
 • Trudnoća i briga o dojenčetu
 • Unutarporodična komunikacija
 • Efekat društvenih mreža na mlade ljude
 • Prava žena
 • Zdravlje žena
 • Porodično nasilje