New Course

Seminar na kojem ćete imati priliku naučiti o termografiji u teoriji i praksi, njenoj upotrebi u različitim industrijama i građevinarstvu, sa praktičnim primjerima korištenja
termalnih kamera.

Trajanje
15.00 - 19.00
Predavanja
12 Jul 2018 15.00 - 19.00
Nivo
svi
Datum
12 Juli 2018
Prijave do
12 Juli 2018
Cijena programa
120,00 KM