New Course

Wi-Fi tehnologije i standardi
Kvalifikacija i
Sertifikacija Wi-Fi ožičenja
PoE
Planiranje Wi-Fi mreže i testiranje design-a
Problemi u Wi-fi mrežama i načini
otklanjanja problema
Testiranje usluga
(roaming, range test, performance)

Trajanje
1 dan
Predavanja
13.45 - 19.00
Nivo
all
Datum
28. august, 2018
Prijave do
28. august, 2018
Cijena programa
50,00 KM
randomness