New Course

Procesna kalibracija osigurava efikasno odvijanje industrijskih procesa, kvalitet proizvoda i zadovoljstvo krajnjih korisnika. Poboljšajte proces proizvodnje i testiranja, umanjte razlike u
proizvodima i osigurajte rano otkrivanje potencijalnih kvarova.
predavač: Aldin Camović

Trajanje
1 dan
Predavanja
15.00 - 19.00
Nivo
all
Datum
12. septembar 2018.
Prijave do
12. septembar 2018.
Cijena programa
120,00 KM