New Course

Prilagođeni program za optimalnu obuku za samostalno rukovanje troosovinskim CNC mašinama.
Priprema crteža za CNC, osposobljavanje za samostalni rad, rad sa softverom (Opticut, Mach3).
Praktični rad. Certifikati po uspješno završenom programu.

Više informacija i iskustva predhodnih polaznika:
https://life.ius.edu.ba/bs/article/odrzana-ceremonija-dodjele-certifikat...
https://life.ius.edu.ba/en/article/cnc-operater-course-experience#

Trajanje
7 sedmica / 40 časova
Predavanja
uto i čet 17.00-20.00
Nivo
početni
Datum
4. april, 2017.
Prijave do
4. april, 2017.
Cijena programa
350.00 BAM