New Course

IUS Life centar za cjeloživotno učenje, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), s ponosom objavljuje da je postao član EfVET (Evropski forum za tehničko i stručno obrazovanje i obuku).
EfVET je jedno od vodećih strukovnih udruženja širom Evrope koje pruža usluge strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET).
Strategiju i pravce djelovanja EfVET-a definiraju visokoškolske i strukovne insitutucije, clanice udruženja.
EfVET sarađuje sa, ali je neovisan o svim vladinim i financijskim institucijama i trenutno broji 199 članova koji predstavljaju 33 zemlje.
IUS Centar za cjeloživotno učenje je pridruženi član i jedini centar za obrazovanje iz Bosne i Hercegovine.
Radujemo se uspješnoj saradnji!

Trajanje
0
Predavanja
0
Nivo
0
Datum
December 2019
Prijave do
December 2019
Cijena programa
0,00 €
randomness