O nama

Internacionalni univerzitet u Sarajevu, koji već deset godina pruža usluge visokoškolskog obrazovanja, prošle je godine započeo još jedan uspješan projekat. Radi se o Centru za cjeloživotno učenje pod imenom IUS Life, koji ima za cilj pružiti kvalitetno obrazovanje svim zainteresovanim članovima društvene zajednice.

IUS Life – Centar za cjeloživotno učenje u ovoj 2013/14. Akademskoj godini je započeo obrazovni rad sa svojim obrazovnim programima namjenjenim civilnom sektoruprivatnom sektorufirmama i pojednicima. IUS na taj način nastoji da doprinese razvoju društva BiH. U tom smislu će biti organizovani razni seminarikurseviobrazovni programi na nacionalnom i internacionalnom nivou.

Pružajući kvalitetno obrazovanje zajednici u kojoj kao univerzitet radi i djeluje, IUS ima za cilj da doprinese sveukupnom napretku kako pojedinca tako i društva u cjelini. Svojim kvalitetnim i raznovrsnim programima, IUS nastoji podići svijest o cjeloživotnom obrazovanju, te ga pretvoriti u stil življenja. Pod krovom IUS Life – Centra za cjeloživotno učenje će biti organizovani različiti kursevi zanimanja, kursevi profesionalnog i ličnog usavršavanja, kursevi stranih jezika i računara, kao i razni drugi stručni seminari, a sve sa ciljem doprinošenja formiranju kompletnijih članova društvene zajednice i poboljšanju ekonomije naše zemlje.

Pružanjem besplatnih kurseva različitih zanimanja, nastojaćemo da u zemlji pojačamo privatnu inicijativu i poboljšamo poslovnu atmosferu. U cilju svega navedenog, IUS Life – Centar za cjeloživotno učenje izražava svoju želju za saradnjom i zajedničkim projektima sa svim civilnim organizacijama, privatnim sektorom i međunarodnim organizacijama.

randomness