Kursevi za stručno usavršavanje

Ovi kursevi su namjenjeni profesionalcima koji žele da prošire svoje shvatanje najsavremenijih koncepta u sferi njihovih profesija i obrazovanja, odnosno kao odskočna daska za one koji žele da promjene profesiju. Studenti iz svih prodručja obrazovanja mogu također biti zainteresovani za ove kurseve kao način da upotpune svoju profesiju i da upotpune svoje talente u specifičnom prodručju.

 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Liderstvo
 • Poduzetništvo
 • Marketing
 • Odnosi sa kupcima
 • Internet marketing
 • Upravljanje kvalitetom
 • Financije i računovodstvo za menadžere
 • Prodajne tehnike
 • Nekretnine
 • SAP-ERP
 • MATLAB
randomness