Photo Gallery

Seminar "Uvod u termografiju - pogled u nevidljivo"

23/01/2019 u organizaciji IUS Life i Micom d.o.o. održan još jedan seminar Uvod u Tremografiju - pogled u nevidljivo.