Photo Gallery

Prodajna akademija počela u IUS Life, Centru za cjeloživotno obrazovanje

13. marta, 2017. IUS Life, Centar za cjeloživotno učenje započeo je Prodajnu akademiju. Učesnici će imati priliku da nauče o osnovnim i naprednim vještinama i tehnikama pridaje u industriji roba široke potrošnje, kako da koriste i organizuju sistematski pristup procesu prodaje, kako da regrutuju članove svoga prodajnoga tima kao i da identificiraju i nadgledaju ključne indikatore performanse. Predavač je dr. Sead Bašić, a Akademija će trajati 6 sedmica.

randomness