Photo Gallery

Instruktor CNC Adnan Škulj na naprednom obrazovnom programu

"Logistics and Supply Chain Management in production" ime je naprednog trening modula za upravu i trenere, kojeg je naš instruktor CNC gosp. Adnan Škulj pohađao u Banja Luci 6-10. marta, 2017.
Trening modul je bio:

"Logistics and Supply Chain Management in production".
a teme pokrivene ovim modulom bile su:
- application of management and marketing tools in practice
- principles and importance of accounting and quality management
- effective planning and production management
- effective and sustainable management of materials and logistics

Prezentacija gosp. Škulja pirvukla je veliku pažnju i podršku lidera svih trening modula. Treći modul je priprema za finalni ispit i odbranu teze "Upotreba CNC mašina u drvnoj industriji", na Fakultetu za primjenjene nauke u Bernu u periodu 28. 05. - 13. 06. 2017.
Ovaj vrijedni obrazovni prijekt je podržan od strane Švicarske ambasade u BiH, Fakulteta za primjenjene nauke u Bernu i Švicarske agencije za razvoj i sarandju (SDC) u BiH.

randomness