Announcement

06 Jan 2020

Projekt INTERVET WB

Stručno obrazovanje i osposobljavanje (VET)

Zadovoljstvo nam je što možemo najaviti da je IUS / IUS Centar za cjeloživotno učenje izabran kao partnerska institucija za projektni prijedlog „INTERVET WB“ (Internacionalizacija VET sistema u zemljama Zapadnog Balkana), koji je objavljen u maju ove godine.

Zajedničku prijavu odobrila je Europska komisija, rangirajući je kao prvu od 12 prijedloga podnesenih na evropskoj razini i to nas čini vrlo ponosnim. Projekt INTERVET WB dio je inicijative Pilot VET shema mobilnosti za Lot 1- za zemlje proširenja EU i Afriku.

Privredna/Gospodarska Komora Bosne i Hercegovine je ko-partner iz naše zemlje

Lideri projekta su Uniser, Italija i Da Vinci College, Holandija.

Uniser je institucija koje je odgovorna za cjelokupno upravljanje projektom i koordinaciju, kao i za kvalitetu i održivost mobilnosti za polaznike. Da Vinci College, kao Europski centar stručnog obrazovanja, doprinijet će studijskim posjetima i obukama za nastavnike strukovnog obrazovanja i treningu menadžera.

Cilj ovog projekta je omogućavanje institucijama za stručnog obrazovanja u zemljama EU da uspostave programe razmjene učenika i osoblja sa školama i centrima stručnog obrazovanja i osposobljavanja u zemljama zapadnog Balkana i u Turskoj.

Trajanje projekta je 42 mjeseca, sa budžetom od 2.000.000 eura.

Provedba projekta "INTERVET WB" počeće u januaru 2020. godine.

Vocational Education and Training VET
We are pleased to announce that IUS / IUS Lifelong Learning center was selected as a partner institution for the project proposal "INTERVET WB" (Internationalization of VET systems in Western Balkan), submitted in May this year.

Our application has been approved by the European Commission, ranking as the first among 12 proposals submitted at the European level and that makes us very proud. INTERVET WB project is part of the initiative Pilot VET mobility scheme for Lot 1- Enlargement countries and Africa.

Our co-partner from our country is the Chamber of Economy of Bosnia and Herzegovina.

Lead partners are Uniser, Italy is responsible for the overall project management and coordination, as well as for the quality and sustainability of mobility actions for learners. Da Vinci College, Netherlands, as a European Centre of Vocational Excellence, will contribute to the study visits and training actions for VET leaders and educational managers.

The objective of this project is enabling VET providers in the EU to set up student and staff exchange programs with VET providers in the Western Balkans and Turkey.

The duration and budget of the project is 42 Months, 2.000.000 Euro.

Implementation of "INTERVET WB" project will start in January 2020.